Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn inzamel- of verkoopactie?

Voor giften die het resultaat zijn van inzamelingen, verkoopacties of bijdragen van verschillende mensen en op rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos worden gestort, kan Protos geen fiscaal attest uitreiken.

Voor stortingen op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos van meerdere giften via een verzamelrekening, kunnen geen individuele attesten worden uitgereikt.

Aan deze regels moeten wij ons strikt houden.


Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn gift?

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis die rechtstreeks op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos gestort worden, komen in aanmerking voor een fiscaal attest. Je kan hiervoor gebruik maken van de beschikbare betalingsmiddelen (online schenken, overschrijvingsformulier).

Wanneer je iets terugkrijgt voor je gift, kan Protos geen fiscaal attest uitreiken. Een logovermelding, een advertentie of andere promotionele aandacht zijn voorbeelden van sponsoring die niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest. Ook giften die voortkomen uit een vergoeding voor goederen, diensten of deelname aan activiteiten, geven geen recht op een fiscaal attest.

Handelaars die gratis producten ter beschikking stellen voor je actie kunnen geen attest krijgen. Een actievoerder kan de schenker een ontvangstbewijs geven voor deze gift in natura, maar Protos kan hiervoor geen fiscaal attest uitreiken.


Wat moet ik doen om een fiscaal attest te ontvangen?

Voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar verstuurt Protos een fiscaal attest in de maand februari of maart van het volgende kalenderjaar, tijdig voor je belastingsaangifte. Met een fiscaal attest heb je recht op een belastingsvermindering van 45% van het totaal aan giften in het voorgaande kalenderjaar.


Ik wens geen fiscaal attest. Wat moet ik doen?

Als je als bedrijf of individu voor je gift geen fiscaal attest wenst, kan dit ook.

Vermeld in bovenstaande gevallen dan bij de actiecode van de actie die je wenst te ondersteunen, dat je geen fiscaal attest wenst: Bijvoorbeeld: "Fles 3 - geen fiscaal attest".

Bij online schenken kan je aanvinken dat je geen fiscaal attest wenst.

start een actie!

id
Campagne
Dit zijn verplichte velden.