Veelgestelde vragen

 • Hoe maak ik mijn actiepagina aan?

  De actiepagina wordt automatisch gepubliceerd, nadat je je pagina via mail hebt geactiveerd. Op het formulier kan je een vrij te kiezen titel voor je actie, naam van de actievoerder, een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven. Hou deze goed bij, want hiermee kan je inloggen om je pagina aan te passen en berichtjes, foto’s en filmpjes te posten.

  Opgelet: krijg je geen e-mail om je actie te activeren? Stuur dan een mailtje naar actie@protos.ngo. We brengen het snel voor jou in orde.

  De naam, profielfoto en introductietekstje op je actiepagina aanpassen

  1. Log in en ga naar je actiepagina via "Mijn actie" links boven.
  2. Klik op "instellingen" van je actiepagina
  3. Verander de gegevens die je wil aanpassen en bewaar de wijzigingen. Je kan zo de titel van je actie, je doelbedrag, je introductie en je afbeelding van je actie wijzigen.
  4. Om je profiel te wijzigen, klik je op "Mijn profiel" links boven.

  Een profielfoto toevoegen of wijzigen
  Klik op "bladeren" en kies een foto of logo. Je kan bestanden opladen met een maximale grootte van 16MB, de originele foto zal automatisch geschaald en/of bijgesneden worden voor een snelle weergave.

 • Hoe zet ik een actie op?

  Met kleine en grote initiatieven kan je op een creatieve manier je steun betuigen en zelf aandacht vragen voor een betere toegang tot drinkwater en sanitatie. Registreer snel je idee op je persoonlijke actiepagina en inspireer anderen. Op deze pagina kan je jouw actie in de kijker zetten en (online) fondsen werven. Neem deel aan een loopwedstrijd en laat je sponsoren. Of organiseer een waterfuif, organiseer een filmavond, geef een waterreceptie, … de mogelijkheden zijn eindeloos. Laat je inspiratie dus de vrije loop of bekijk hier een aantal inspirerende voorbeelden!

  De opbrengst gaat naar de projecten van Protos voor een betere toegang tot drinkwater en sanitatie in het Zuiden.

 • Hoe maak ik promotie voor mijn actie?

  Digitaal promotiemateriaal zoals logo’s en banners kan je hier downloaden.

  Wat kan je vermelden in je promotie?

  • De naam van je actie
  • Wie de actie organiseert
  • Waarom je de actie organiseert: om geld in te zamelen voor Protos, voor een betere toegang tot drinkwater voor mensen in het Zuiden
  • Het logo van Protos
  • De datum en plaats van je actie
  • Hoe je kan deelnemen: deelnameprijs, hoe je kan inschrijven en/of steunen (rekeningnummer Protos BE22 5230 8036 1747, je persoonlijke actiecode)
  • De link naar je persoonlijke actiepagina. Vergeet deze niet, want op die pagina kan je nog extra informatie geven. Je supporters kunnen er ook meteen steunen.
  • Eventueel sponsors, als je dit zo overeenkwam.


  Online kan je op heel wat manieren promotie voeren:

  • Verspreid de link naar je persoonlijke actiepagina via sociale media: Facebook, LinkedIn, twitter, …
  • Kondig je actie aan op je eigen website en vraag aan bevriende bedrijven of verenigingen of zij dat ook willen doen
  • Plaats je persoonlijke banner op je website en vraag aan bevriende bedrijven of verenigingen of zij dat ook willen doen
  • Vraag aan je gemeente en/of netwerkorganisaties of ze jouw actie willen aankondigingen en toevoegen aan de kalender op hun website
  • Vermeld je actie in je nieuwsbrief
  • Stuur een uitnodiging per e-mail naar al je contacten en vrienden. Vraag ook of ze jouw uitnodiging verder willen verspreiden naar hun adressenbestand. Zo wordt jouw aankondiging snel een lopend vuurtje. 


  Drukwerk


  Ontwerp een eigen flyer of affiche en verspreid deze.
  Publiceer een aankondiging in het gemeenteblad, het personeelsblad of bedrijfsmagazine

  Praat erover!

  Mond-tot-mondpromotie werkt vaak nog het best. Dus: praat erover overtuig en jouw omgeving en netwerk om je actie te steunen!

  Stap naar de pers

  Maak promotie voor je actie in de lokale en regionale pers. Een aankondiging in het gemeenteblad wordt vaak gelezen, ook door journalisten. Of vraag aan een journalist of hij een bericht wil schrijven over je actie.

 • Ik organiseer een inzamelactie op een openbare plaats. Heb ik een vergunning nodig?

  Wanneer je voor Protos geld wil inzamelen met een huis-aan-huis collecte of met een actie op de openbare weg of openbare plaats, heb je een vergunning nodig. Deze vergunning moet je schriftelijk aanvragen:

  • aan het college van burgemeester en schepenen, als je actie beperkt blijft tot het gemeentelijk grondgebied
  • bij het provinciebestuur, als je inzamelactie in verschillende gemeenten organiseert in dezelfde provincie
  • bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, als je een actie in verschillende provincies organiseert


  Wil je een inzamelactie houden in een supermarkt of andere handelszaak, vraag dan aan de uitbater een schriftelijke toestemming.

 • Wat gebeurt er met de opbrengst van mijn actie?

  De opbrengst van je actie investeert Protos in haar werking om de toegang tot water en sanitatie te verbeteren in de landen waar Protos actief is. Zo zorg jij er mee voor dat mensen in het Zuiden een waterpunt in hun buurt hebben, hun velden kunnen irrigeren en op een hygiënische manier naar het toilet kunnen.

 • Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

  Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn inzamel- of verkoopactie?

  Voor giften die het resultaat zijn van inzamelingen, verkoopacties of bijdragen van verschillende mensen en op rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos worden gestort, kan Protos geen fiscaal attest uitreiken.

  Voor stortingen op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos van meerdere giften via een verzamelrekening, kunnen geen individuele attesten worden uitgereikt.

  Aan deze regels moeten wij ons strikt houden.


  Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn gift?

  Giften vanaf 40 euro op jaarbasis die rechtstreeks op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos gestort worden, komen in aanmerking voor een fiscaal attest. Je kan hiervoor gebruik maken van de beschikbare betalingsmiddelen (online schenken, overschrijvingsformulier).

  Wanneer je iets terugkrijgt voor je gift, kan Protos geen fiscaal attest uitreiken. Een logovermelding, een advertentie of andere promotionele aandacht zijn voorbeelden van sponsoring die niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest. Ook giften die voortkomen uit een vergoeding voor goederen, diensten of deelname aan activiteiten, geven geen recht op een fiscaal attest.

  Handelaars die gratis producten ter beschikking stellen voor je actie kunnen geen attest krijgen. Een actievoerder kan de schenker een ontvangstbewijs geven voor deze gift in natura, maar Protos kan hiervoor geen fiscaal attest uitreiken.


  Wat moet ik doen om een fiscaal attest te ontvangen?

  Voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar verstuurt Protos een fiscaal attest in de maand februari of maart van het volgende kalenderjaar, tijdig voor je belastingsaangifte. Met een fiscaal attest heb je recht op een belastingsvermindering van 45% van het totaal aan giften in het voorgaande kalenderjaar.


  Ik wens geen fiscaal attest. Wat moet ik doen?

  Als je als bedrijf of individu voor je gift geen fiscaal attest wenst, kan dit ook.

  Vermeld in bovenstaande gevallen dan bij de actiecode van de actie die je wenst te ondersteunen, dat je geen fiscaal attest wenst: Bijvoorbeeld: "Fles 3 - geen fiscaal attest".

  Bij online schenken kan je aanvinken dat je geen fiscaal attest wenst.

 • Wat doet Protos met mijn persoonlijke gegevens?

  Je contactgegevens gebruiken we om je bijkomende informatie te bezorgen, om je uit te nodigen voor een evenement (infosessie, debat, ...) en je op de hoogte te houden van de actie.

  Protos respecteert de Wet tot Bescherming van de Privacy en communiceert geen gegevens van schenkers en sympathisanten aan derden.

 • Wat is Protos?

  Protos is een Belgische niet-gouvernementele organisatie (ngo) die zich inzet voor beter waterbeheer. Een eerlijke toegang tot voldoende water is een fundamenteel mensenrecht. Water is naast bron van leven ook dé hefboom voor economische en sociale ontwikkeling voor kansarme mensen in het Zuiden.

  Voor Protos betekent werken met water dan ook gelijke kansen geven aan deze mensen door in hun nabije omgeving veilig drinkwater of een proper toilet te voorzien, of door het beschikbare water optimaal te benutten voor hun landbouw.

  Al 40 jaar zet Protos programma’s op in verschillende landen in het Zuiden samen met lokale partners. Deze partners zijn lokale ngo's, boeren- of gebruikersorganisaties en plaatselijke overheden. We sporen de lokale bevolking aan om samen te werken en zelf oplossingen te vinden voor hun problemen gerelateerd aan water. De programma’s sluiten nauw aan bij de lokale sociale omstandigheden en cultuur.

  Sinds 2002 past Protos integraal waterbeheer toe om haar activiteiten en programma’s te kaderen. We schenken aandacht aan het diverse watergebruik en de samenwerking tussen de verschillende gebruikers binnen een bepaald gebied zoals een dorp of een rivierbekken. Hiermee willen we de toegang tot water verzekeren voor de huidige en toekomstige generaties. Om een hogere impact te bereiken, netwerken we en zetten we gemeenschappelijke initiatieven samen met andere partners op rond bijvoorbeeld de promotie van hygiëne, landbouwproductie en commercialisering.

  Meer weten over Protos? Neem dan hier een kijkje.

  Protos vzw
  Flamingostraat 36 - 9000 Gent
  T: 02 235 25 10 - info@protos.ngo

  www.protos.ngo  

 • Wat is Wereldwaterdag, en wanneer valt die dag?

  Bij ons stroomt het water uit de kraan, als vanzelf. Voor een groot deel van de wereldbevolking is dat niet zo. 663 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig, drinkbaar water. Gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zorgt dagelijks voor vele zieken en sterfgevallen, vooral bij kinderen onder 5 jaar.

  Als je dagelijks ver moet lopen om water te halen of als je ziek bent door onzuiver water te drinken, kan je niet werken of naar school. Mensen op het platteland en in snelgroeiende steden in Latijns-Amerika, Azië en Afrika hebben het meest te lijden onder het gebrek aan water.

  De bevolkingstoename, klimaatverandering, voedselschaarste, ...  maken het waterprobleem op lokaal en wereldvlak nog ingewikkelder. Al deze elementen zijn met elkaar verweven, en de jongste decennia groeide het besef dat samenwerking nodig is om de uitdagingen aan te pakken.

  In 1992 riepen de Verenigde Naties 22 maart daarom uit tot Wereldwaterdag, een mondiale dag met aandacht voor water en het goed beheer ervan. Wereldwijd vinden studiedagen, evenementen, bewustmakingscampagnes, congressen en acties plaats.

  Voor Protos is Wereldwaterdag dan ook hét moment om – nog meer dan op andere dagen – het belang van water onder de aandacht te brengen.

start een actie!

id
Campagne
Dit zijn verplichte velden.