Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van een actiepagina

Alle deelnemers kunnen gebruik maken van een eigen actiepagina. Hiermee kan je op een gemakkelijke manier je actie bekend maken en je omgeving uitnodigen om samen met jou Protos te steunen. Supporters kunnen er ook een online gift doen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je publiceert op de actiepagina. Het bestaan van je actiepagina houdt niet in dat Protos je actie per definitie steunt. Het is jouw verantwoordelijkheid om vooraf met Protos contact te nemen om na te gaan of je initiatief verenigbaar is met de politiek van de organisatie. Protos heeft het recht om je pagina onbeschikbaar te maken, indien zij de inhoud van de pagina of de aanpak van je actie niet aanvaardbaar vindt.

Gebruik van de actiepagina houdt in dat je noch je eigen identiteit, noch je relatie Protos op een misleidende wijze voorstelt.

 

Gedragscode

Wanneer je deze gedragscode niet respecteert, heeft Protos het recht je met onmiddellijke ingang de toegang tot de actiewebsite te ontzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verklaring, en dit onverminderd een eventuele gerechtelijke vervolging.

 

Tips voor een veilig en vriendelijk gebruik

 

Over giften en fiscale attesten

De giften die het resultaat zijn van inzamelingen, verkoopacties of bijdragen van verschillende mensen en die op het rekeningnummer IBAN: BE22 5230 8036 1747 van Protos worden gestort, geven geen recht op een fiscaal attest aan het bedrijf of de persoon die de overschrijving uitvoert.

 

Enkel giften vanaf 40 euro op jaarbasis die uit persoonlijke naam en rechtstreeks gestort worden op het rekeningnummer BE22 5230 8036 1747 van Protos, geven recht op een fiscaal attest. Voor deze giften mag geen enkele tegenwaarde geleverd worden.

 

Ook online giften komen rechtstreeks terecht bij Protos.

 

 

start een actie!

id
Campagne
Dit zijn verplichte velden.